Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Връзки  
 Интернет
Адреси

Висш Съдебен Съвер - нов сайт, стар сайт

Окръжен съд Шумен
Председател - София Радославова
тел. за връзки: 054 850251, e-mail: shoscourt-sh.org   *

Административен съд  Шумен
Председател - Росица Цветкова
тел. за връзки:  054 800791, e-mail: asshcourt-sh.org   *

Окръжна прокуратура Шумен
Адм. ръководител - Маргарита Георгиева
тел. за връзки: 054 800035, e-mail: opsh.prb.bg   *

Районна прокуратура Шумен
Адм. ръководител - Соня Александрова
тел. за връзки: 054 800025, e-mail: rpsh.prb.bg   *

Районен съд Нови пазар
Председател - Петина Николова
тел. за връзки: 0537 27912, e-mail: rs_novipazarabv.bg   *
съдебно изпълнителна служба тел. 0537 27911

Районен съд Велики Преслав
Председател - и.ф. Дияна Петрова
тел. за връзки: 0538 48 300; 0538 48 308, e-mail: vprsabv.bg   *
съдебно изпълнителна служба тел. 0538 48 317

* Забележка: поради защита от SPAM, имейлите НЕ трябва да се копират, а да се препишат (или ако се копират, да се внимава за знака - защото не се взема от командата copy)9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР