Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Предложения / оплаквания  
 Предложения / оплаквания

Механизъм за подаване на оплаквания и предложения

        Като част от прозрачното и открито поведение е важно “потребителите” на съда /граждани, адвокати/ да имат възможност да подават конструктивни предложения, положителни коментари и оплаквания. Надеждната споделена информация може да бъде много ценна за успешното управление на съда. Районен съд Шумен поема задължението да отговори на въпроса или оплакването в едноседмичен срок на подателите, които са посочили име и адрес. За направените предложение ще се изпраща писмена благодарност. Онлайн форма за мнения и предложения
Текст: (0)
*

Вашето име:
*
Вашия e-mail адрес:
*
* Всички полета са задължителни!
9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР