Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 за гр. Шумен  
 град Шумен

  Град Шумен е разположен в живописна долина в Североизточна България. Той е един от най-старите градове в България. Началото е отпреди повече от 3200 години. В Шумен и платото зад него са запазени неповторими исторически паметници, датиращи от дълбока древност. 
Първите обитатели са траките. За пръв път в Североизточна България тук археологически е проучено цялостно селище от ранно желязната епоха, датиращо от XII- XI в. пр.н.е. През V— I в. пр.н.е. траките (гети) укрепяват селището с две крепостни стени. Във военен римски кастел тракийското укрепление се превръща от I до IV в., който е преживял разорителните готски нашествия през III —IVв. През V VI в Шуменската крепост е една от силните византийски крепости. По време на Първото българско царство Шумен, като внушителна българска твърдина, влиза в системата на старобългарските крепости, бранещи подстъпите към столиците Плиска и Преслав. В истински средновековен град Шумен се превръща през Второто българско царство (XII XIV в.). Освен военен, градът тогава бил и значителен икономически, търговски, стопански и културен център с развити занаяти.  
 През първите векове на османското владичество Шумен е голям административен и военен център с обществени постройки, с многобройни занаятчийски и търговски дюкяни и е един от най-многолюдните турски градове, зависим изцяло от българите. Изкусни са неговите майстори бакърджии, кожухари. железари. Те търгуват с Марсилия, Манчестер, Прага, Виена, Будапеща. През епохата на Възраждането Шумен е ведущ център в областта на културата в учебното, читалищното и театрално дело. В този град, където си дадоха среща ориенталската леност, трудолюбието на българина и европейското свободолюбие, гръмнаха звуците на първия български оркестър през 1851 година, вдигна се завесата на първото театрално представление през 1856 година. В Шумен, Сава Доброплодни основава първото класно девическо училище. Първото взаимно училище в кв. Дивдядово е от 1846 г. тук са родени и творили авторите на българската драма Добри Войников и на първата българска повест Васил Друмев. Тук е роден един от апостолите на Априлската епопея Панайот Волов. 
От епохата на Възраждането забележителни по своята архитектура са възрожденските къщи, в една от които е живял вождът на унгарската революция Л. Кошут Значително е участието на шуменци в Априлското въстание и българското опълчение през Освободителната руско-турска война  
 След Освобождението град Шумен се развива като голям административен и стопански център на обширен район. Той запазва значението си на културно-просветно средище, проникнато от традициите на Възраждането.
Промишлеността в града е силно развита, тежкотоварно автомобилостроене цветна металургия, химическа промишленост. Тук е построена и първата пивоварна в България, произвеждаща едно от най-доброто светло пиво в страната. 
Шумен сега е учебен и културен център с висши учебни заведения, театър, библиотеки, музеи и др. Красивата природа, живописното разположение на града и историческите паметници от различни епохи привличат в Шумен хиляди туристи, чието пътуване до града е приятно и осигурено чрез жп. и автотранспорт. 9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР