Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Сигнали  
 Сигнали за корупция и конфликт на интереси

Механизъм за подаване на сигнали

         Като част от прозрачното и открито поведение е важно “потребителите” на съда /граждани, адвокати и др./ да имат възможност да подават сигнали за корупция и/или конфликт на интереси. Надеждната споделена информация може да бъде много ценна за успешното управление на съда. В задълженията на съдебния администратор на Районен съд - Шумен е вменено да следи ежедневно за сигнали, препоръки и оплаквания, като след установяване наличието на такива, незабавно докладва на председателя или заместник- председателя на Районен съд Шумен. Извършва се проверка на всеки един сигнал, за резултатите, от която се уведомява подателя, най-късно в седмодневен срок от подаване на сигнала с изключение на случаите, в които проверката изисква по-дълъг срок. Онлайн форма за сигнали за корупция и конфликти на интереси
Текст: (0)
*

Вашето име:
*
Вашия e-mail адрес:
*
* Всички полета са задължителни!
9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР