Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Съдебни зали  
 Информация за съдебни зали

  Районен съд Шумен разполага с шест (6) съдебни зали, в които всекидневно се разглеждат наказателни и граждански дела. Намират се в Съдебната палата, като:

  зала № 1 (стая 106)*

  зала № 2 (стая 109)*

  зала № 3 (стая 103 - бивша зала 1а)*

  зала № 4 (стая 111 - бивша зала 2а) -  на първия етаж.  ВРЕМЕННО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА!

  зала № 5  (стая 209)*

  зала № 6  (стая 211)* - на втория етаж.

* залата е със звукозапис. Използва се само за вътрешни нужди9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР