Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Начало    Помощ  
 Помощ

Добре дошли на помощната страница на Районен съд Шумен. С това малко ръководство целим да подобрим начина на електронното обслужване, което все повече навлиза в ежедневието ни.

 Като начало искаме да обърнем внимание на браузъра, който използвате. При Internet Explorer 6 (и по-ниски) не се отварят "спойлерите" за свършените дела и  в Новини/Обяви, може да не работят и анимациите при избор от менюто.

Страницата е формирана от меню (включва информация ОСНОВНО за съда и дейността му) – в лявата част, бързи връзки – в дясната част най-отгоре, допълнителни връзки (включват допълнителна информация за съда и други органи) – в дясно, под бързите връзки и основен прозорец за резултата – в средата. Допълнителните връзки ги има само при първото влизане в страницата, като при избиране на цел (от менюто в ляво или в дясно), те изчезват и отварят по-голям основен прозорец. Под менюто има форма за търсене, която търси в статиите публикувани на УЕБ страницата но не и в Насрочените / свършените дела. Разделите от които най-много се интересуват гражданите и адвокатите са: Календар - Насрочени дела, Справка за свършените дела, Контакти и др. На трите препратки ще се спрем подробно.

     Ако желаете да направите справка за насрочено дело, можете да влезете от менюто, избирайки: Календар - Насрочени дела. Ще се отвори страница в която по седмици можете да видите табличка с броя за съответния период, вида, номера и годината, предмета на делото, описание (инициалите) на страните, съдията докладчик, датата и часа за когато са насрочени.

Пример (изтеклите периоди са задраскани):

 

     Справка за свършените дела може да се направи по 2 начина от менюто Справка за свършените дела:

  - избира се годината в съответния "споилер" и се отваря раздел в който може да се избере седмицата от даден месец, в който е свършило делото. Избирайки седмицата се отваря таблица подобна на тази за насрочените дела, с разлика в последната колона която е резултат. Тук присъства решението / определението / споразумението / присъдата с мотивите, или диспозитива на съответното дело.
  - чрез формата или директната препратка към Централизирания Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебните Актове (ЦУБИПСА). Въвеждайки вид на делото и годината, както и номера му, може да се направи справка, ако то е свършило и изпратено за публикуване.

 

     Избирайки Контакти ще намерите адреса, телефони/факсове, както и имейли за връзка. Публикувани са и банковите сметки на съда.

     В ляво в менюто има препратка: Предложения/оплаквания, където през Уеб формата можете да ни пишете (моля не злоупотребявайте), а ние ще ви отговорим незабавно.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР