Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Ноември 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.11 - 4.11.2018) актуализация на 29.10.2018 г.
- 2-ра седмица (5.11 - 11.11.2018) актуализация на 7.11.2018 г.
- 3-та седмица (12.11 - 18.11.2018) актуализация на 12.11.2018 г.
- 4-та седмица (19.11 - 25.11.2018) актуализация на 12.11.2018 г.
- 5-та седмица (26.11 - 30.11.2018) актуализация на 12.11.2018 г.

Октомври 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.10 - 7.10.2018) актуализация на 1.10.2018 г.
-
2-ра седмица (8.10 - 14.10.2018) актуализация на 10.10.2018 г.
-
3-та седмица (15.10 - 21.10.2018) актуализация на 15.10.2018 г.
-
4-та седмица (22.10 - 28.10.2018) актуализация на 22.10.2018 г.
-
5-та седмица (29.10 - 31.10.2018) актуализация на 29.10.2018 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР