Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


Нов сайт
За:

Декември 2019 г.*

- 1-ва седмица (2.12 - 8.12.2019) актуализация на 2.12.2019 г.
-
2-ра седмица (9.12 - 15.12.2019) актуализация на 2.12.2019 г.
-
3-та седмица (16.12 - 22.12.2019) актуализация на 18.12.2019 г.
-
4-та седмица (23.12 - 29.12.2019) актуализация на 18.12.2019 г.
-
5-а седмица (30.12 - 31.12.2019) актуализация на 18.12.2019 г.

Ноември 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.11 - 3.11.2019) актуализация на 28.10.2019 г.
-
2-ра седмица (4.11 - 10.11.2019) актуализация на 28.10.2019 г.
-
3-та седмица (11.11 - 17.11.2019) актуализация на 11.11.2019 г.
-
4-та седмица (18.11 - 24.11.2019) актуализация на 17.11.2019 г.
-
5-а седмица (25.11 - 30.11.2019) актуализация на 17.11.2019 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР