Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Юли 2018 г.*

- 1-ва седмица (2.07 - 8.07.2018) актуализация на 25.06.2018 г.
- 2-ра седмица (9.07 - 15.07.2018) актуализация на 9.07.2018 г.
- 3-та седмица (16.07 - 22.07.2018) актуализация на 9.07.2018 г.
- 4-та седмица (23.07 - 29.07.2018) актуализация на 9.07.2018 г.
- 5-та седмица (30.07 - 31.07.2018) актуализация на 9.07.2018 г.

Юни 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.06 - 3.06.2018) актуализация на 28.05.2018 г.
-
2-ра седмица (4.06 - 10.06.2018) актуализация на 4.06.2018 г.
-
3-та седмица (11.06 - 17.06.2018) актуализация на 12.06.2018 г.
-
4-та седмица (18.06 - 24.06.2018) актуализация на 18.06.2018 г.
-
5-та седмица (25.06 - 30.06.2018) актуализация на 25.06.2018 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР