Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Май 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.05 - 6.05.2018) актуализация на 30.04.2018 г.
- 2-ра седмица (7.05 - 13.05.2018) актуализация на 8.05.2018 г.
- 3-та седмица (14.05 - 20.05.2018) актуализация на 14.05.2018 г.
- 4-та седмица (21.05 - 27.05.2018) актуализация на 21.05.2018 г.
- 5-та седмица (28.05 - 31.05.2018) актуализация на 21.05.2018 г.

Юни 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.06 - 3.06.2018) актуализация на 21.05.2018 г.
- 2-ра седмица (4.06 - 10.06.2018) актуализация на 21.05.2018 г.
- 3-та седмица (11.06 - 17.06.2018) актуализация на 21.05.2018 г.
- 4-та седмица (19.06 - 24.06.2018) актуализация на 21.05.2018 г.
- 5-та седмица (25.06 - 30.06.2018) актуализация на 21.05.2018 г.

Април 2018 г.*

- 2-ра седмица (2.04 - 8.04.2018) актуализация на 2.04.2018 г.
-
3-та седмица (9.04 - 15.04.2018) актуализация на 10.04.2018 г.
-
4-та седмица (16.04 - 22.04.2018) актуализация на 16.04.2018 г.
-
5-та седмица (23.04 - 29.04.2018) актуализация на 23.04.2018 г.
-
6-та седмица (30.04.2018) актуализация на 23.04.2018 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР