Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Август 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.08 - 4.08.2019) актуализация на 29.07.2019 г.
- 2-ра седмица (5.08 - 11.08.2019) актуализация на 5.08.2019 г.
- 3-та седмица (12.08 - 18.08.2019) актуализация на 15.08.2019 г.
- 4-та седмица (19.08 - 25.08.2019) актуализация на 15.08.2019 г.
- 5-та седмица (26.08 - 31.08.2019) актуализация на 15.08.2019 г.

Юли 2019 г.*

- 1-ва седмица (1.07 - 7.07.2019) актуализация на 28.06.2019 г.
-
2-ра седмица (8.07 - 14.07.2019) актуализация на 8.07.2019 г.
-
3-та седмица (15.07 - 21.07.2019) актуализация на 15.07.2019 г.
-
4-та седмица (22.07 - 28.07.2019) актуализация на 29.07.2019 г.
-
5-та седмица (29.07 - 31.07.2019) актуализация на 29.07.2019 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР