Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Януари 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.01 - 7.01.2018) актуализация на 3.01.2018 г.
- 2-ра седмица (8.01 - 14.01.2018) актуализация на 8.01.2018 г.
- 3-та седмица (15.01 - 21.01.2018) актуализация на 15.01.2018 г.
- 4-та седмица (22.01 - 28.01.2018) актуализация на 15.01.2018 г.
- 5-та седмица (29.01 - 31.01.2018) актуализация на 15.01.2018 г.

Декември 2017 г.*

- 1-ва седмица (1.12 - 3.12.2017) актуализация на 27.11.2017 г.
-
2-ра седмица (4.12 - 10.12.2017) актуализация на 4.12.2017 г.
-
3-та седмица (11.12 - 17.12.2017) актуализация на 11.12.2017 г.
-
4-та седмица (18.12 - 24.12.2017) актуализация на 11.12.2017 г.
-
5-та седмица (25.12 - 31.12.2017) актуализация на 11.12.2017 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР