Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
за гр. Шумен
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела по седмици:


За:

Септември 2018 г.*

- 2-ра седмица (3.09 - 9.09.2018) актуализация на 3.09.2018 г.
- 3-та седмица (10.09 - 16.09.2018) актуализация на 11.09.2018 г.
- 4-та седмица (17.09 - 23.09.2018) актуализация на 17.09.2018 г.
- 5-та седмица (24.09 - 30.09.2018) актуализация на 17.09.2018 г.

Октомври 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.10 - 7.10.2018) актуализация на 17.09.2018 г.
- 2-ра седмица (8.10 - 14.10.2018) актуализация на 17.09.2018 г.
- 3-та седмица (15.10 - 21.10.2018) актуализация на 17.09.2018 г.
- 4-та седмица (22.10 - 28.10.2018) актуализация на 17.09.2018 г.
- 5-та седмица (29.10 - 31.10.2018) актуализация на 17.09.2018 г.

Август 2018 г.*

- 1-ва седмица (1.08 - 5.08.2018) актуализация на 30.07.2018 г.
-
2-ра седмица (6.08 - 12.08.2018) актуализация на 8.08.2018 г.
-
3-та седмица (13.08 - 19.08.2018) актуализация на 8.08.2018 г.
-
4-та седмица (20.08 - 26.08.2018) актуализация на 20.08.2018 г.
-
5-та седмица (27.08 - 31.08.2018) актуализация на 27.08.2018 г.9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР