Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 За граждани    Медиация  
 

Медиация

- Същност - без съд
- Предимства
- Медиацията е доброволна процедура
- Неформалност на процедурата
- Медиатор
- Заявление за медиация
- Закон за медиацията
- Европейски кодекс за поведение на медиатори

Медиация

Актуален списък на медиаторите в гр. Шумен може да се намери на сайта на Министерство на правосъдието и в полето град се избере "Шумен", след това "Търси"!9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР