Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Годишен отчет  
 Районен съд – гр. Шумен

Настоящият годишен доклад за дейността на Районен съд Шумен се изготвя съобразно разпоредбите на чл. 56 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 27 ал. 1 т. 10 от Закона за съдебната власт и инструктивно писмо на ВСС.

Можете да изтеглите документа за:

- 2018     Презентация

- 2017     Презентация

- 2016     Презентация

- 2015     Презентация

- 2014     Презентация

- 2013     Презентация
първо шестмесечие:   Приложение1   Приложение2-гр    Приложение2-нак   Приложение3   Приложение4   Приложение5

- 2012

- 2011
първо шестмесечие:   Приложение1   Приложение2-гр    Приложение2-нак   Приложение3   Приложение4   Приложение5

- 2010г.   Приложение1   Приложение2   Приложение3   Приложение4   Приложение5

- 2009г.

- 2008г.  Приложение1  Приложение2  Приложение3  Приложение4

- 2007г.  Приложение1  Приложение2  Приложение3  Приложение4

- 2006г.  Приложение1  Приложение2  Приложение3  Приложение4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР