Шрифт
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Помощ
Районен съд
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Отдели
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Сигнали
Обявления- публични продажби
Контакти
Профил на купувача
За граждани
Медиация
Образци и материали
За медиите
за гр. Шумен
 Частни съдебни изпълнители  
 В гр. Шумен

1. Яница Валентинова Джинджева - Рег. № 774
Гр. Шумен, ул. Добри Войников № 9-11 ет. 2 ат. А4, тел. 054 800438

2. Ясен Йорданов Бойчев - Рег. № 775
Гр. Шумен, ул. Съединение № 109, ет. 2, офис 7, тел. 054 800377

3. Даниела Жечева Златева - Рег. № 876
Гр. Шумен, ул. Съединение № 119 ”а”, офис 9, тел. 054 802125

4. Ана Рашева Рашева - Рег. № 930
Гр. Шумен, ул. Съединение 117, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. 054 800017, 0898 608804

5. Росен Стефанов Русев - Рег. № 931
Гр. Шумен, ул. ул. Съединение 111 ет. 2, тел. 054 984127, 0878 1567869700 гр. Шумен , ул.”Съединение” №1; тел. /факс: (054) 820-126  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР